Що таке МАН

Мала академія наук України – освітня система, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Як система, МАН включає:

  • підготовку до написання науково-дослідницьких робіт (навчально-консультативні заняття);
  • написання науково-дослідницьких робіт;
  • участь робіт у конкурсі;
  • заохочення для переможців конкурсу (профільні школи, літні табори, експедиції та ін.)

МАН сприяє виявленню:

  • розвитку та соціальній підтримці здібних, обдарованих, талановитих учнів;
  • через систему МАН інтелектуально та творчо обдаровані діти залучаються до науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, творчої діяльності;
  • МАН задовольняє потреби учнівської молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації відповідно до їхніх інтересів і здібностей;
  • МАН дає можливість поглиблювати та систематизувати знання у різних галузях науки, формувати вміння, навички та культуру наукового дослідження;
  • МАН сприяє формуванню активної громадянської позиції, виховує самостійність, наполегливість, вміння формулювати і захищати власні творчі ідеї;
  • переможці обласного етапу МАН (І, ІІ, ІІІ місця) мають право на автоматичне, без складання іспиту, отримання максимального балу (12) з державної підсумкової атестації (з базової дисципліни) і, як наслідок цього, підвищення середнього балу атестата.

Переможці обласного етапу МАН, які отримали І місце, впродовж наступного навчального року мають право на отримання губернаторської стипендії (за умови навчання в навчальному закладі, що знаходиться на території області). Переможці фінального етапу МАН мають преференції при вступі до вітчизняних ВНЗ; переможці, які отримали І місця та в окремих випадках – ІІ місця, є лауреатами стипендії Президента України.
 

Наші учні в  МАН
Умови конкурсу